PDKS Maaş Hesaplama - Personel Devam Kontrol Sistemleri

 

Art Personel devam kontrol sistemleri ile maaş hesaplamaları artık daha kolay.

 

Personel devam kontrol sistemi ile işletmeler maaş hesaplama işini kolaylaştırırlar. Maaş hesaplamasında kullanılan puantaj tablosu pdks yazılımı tarafından oluşturulur. ART PDKS yazılımı tarafından oluşturulan puantaj verisi istenilen bordro programına aktarılır. Aylık çalışma saati hesaplama programında aktarma işleminin yapılabilmesi için bordro yazılımının data formatına ihtiyaç vardır. Bordro programının  formatına göre aktarma dosyası oluşturulur. Böylece aktarılan datalar ilgili personelin maaş hesaplanmasında kullanılan alanların içerisine otomatik olarak yerleşir. Bordro programının ihtiyaç duyduğu ek gelir ve kesintilerin girilmesinden sonra maaş bordrosu hazırlanır. Burada dikkat edilmesi gereken saat ve gün verilerini parasal birime yani maaşa dönüştüren süreç bordro programının görevidir. Art Pdks programınında parasal veriler yer almaz. Bununla birlikte Art Pdks programında ek bir modül yardımıyla çıplak maaş hesaplaması yapılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken bu modül yardımıyla hesaplanan maaş bir bordro programınınkinden farklıdır. Çünkü pdks programında hesaplanan çıplak maaştır, bordro parametreleri yoktur.

 

ÜCRETLENDİRME RAPORU:

Ücretlendirme raporu aylık özet puantaj altında tanımlanmıştır. Bu rapor personel kartındaki tanımlara göre personellerin ücretlerini hesaplar. Üç farklı hesaplama yöntemi vardır.


Aylık ücretlendirme:
Günlük ücretlendirme:
Saatlik ücretlendirme:

 

Bu raporlamada kullanılan ücret bilgileri personel kartından alınır. Personel kartındaki  ücret bilgisi  alanına ücret tipi, aylık ücret, aylık çalışma saati, ek gelir ve kesinti değerleri girilir. Bu değerler ücret hesaplamasında kullanılır. Hesaplanan puantaj bilgisi ve ücret değerleri kullanılarak net ücret hesaplanır. Burada dikkat edilmesi gereken, hesaplanan değerin o ayın çıplak ücret değeri olduğudur. Bordro programından hesaplanan maaş değerinden farklı olduğu unutulmamalıdır. Bordrodaki matrahlara dayanan kesintiler ve diğer hesaplamalar burada göz önüne alınmaz. Neticede Pdks bordro yazılımı değildir.

 

AYLIK ÜCRETLENDİRME:

Aylık mesai çizelgesi ve aylık ücretlendirmede önce kişinin saatlik ücreti hesaplanır. Bu değer aylık ücretin aylık çalışma süresine bölünmesiyle hesaplanır. Eksik çalışma yoksa maaş tam olarak hesaplanır. Eksik çalışma varsa saat ücretiyle çarpılarak ücret kesintisi bulunur. Fazla mesai saat toplamı, katsayısı  ve saat ücretiyle  çarpılarak fazla mesai tutarı hesaplanır. Katsayıları farklı ise normal fazla mesai ve hafta sonu mesai tutarları ayrı ayrı hesaplanır. Fazla mesai katsayıları günlük çizelgede var katsayısı alanında tanımlanmıştır. Hesaplanan bu tutarlar ile ücret bilgisi ekranında o ay için girilmiş ek gelir ve kesintiler net ücretin hesaplanmasında kullanılır.

 

Aylık saat ücreti hesaplama raporun alındığı tarih aralığında eksik çalışma yok ise ücret tam olarak hesaplanır. Bu yüzden tarih aralığı her zaman bir ay olarak alınmalıdır. Bu yöntem  ay içinde yer alan tatil günlerini eksik olarak hesaplamaz. Ay ortası işe giriş varsa giriş tarihinden önceki hafta tatil günlerine, işten çıkış varsa çıkış tarihinden sonraki tatil günlerine personel  çalışma çizelgesi girişinden normal çalışma çizelgesi girilmelidir. Böylece  o tatil günleri ücret hesaplamasına dahil edilmemiş olur. Bu hesaplama yönteminde ayın 30 veya 31 gün olması fark etmez, aynı ücreti alır. Bu hesaplamada aylık ücretten eksik çalışmaların düşülmesi, fazla çalışmaların eklenmesi yani  toplamdan çıkarma ve ekleme yöntemi uygulanır. O ay eksiksiz çalışılmışsa tam ücret ödenir. Eksik saat varsa  hesaplanan saat ücretiyle çarpılarak maaştan düşülür. Fazla mesai saat toplamı, katsayısı  ve saat ücretiyle  çarpılarak maaşa eklenir.

 

Bir personelin aylık ücretlendirme yöntemine göre ücret hesaplaması aşağıdaki örnekte açıklanmıştır.

 

Örnek hesaplamanın yapılacağı personele ait ücret bilgileri şu şekildedir.

 

aylık ücret 600 TL

aylık çalışma saati 225 saat (aylık çalışma saati 225 saattir)

Mayıs ayında 100 TL'lik avans alınmış bunun 75 TL'si mayıs ayında kesilmiştir.

Ücret bilgileri ekranında görüldüğü gibi 75 TL yol + 150 TL ödül olmak üzere toplam 225 tl 'lik ek gelir vardır.

20 TL'lik geç kalma kesintisi vardır. Tüm bu değerler aşağıdaki ücret bilgisi ekranında da görülmektedir.

ucret-aylik-1

Bu personelin saat ücreti 600 : 225=2,66  TL/Saat dir. (Aylık maaş : aylık çalışma saati)

 

2 saat EÇ (eksik çalışılan saat) ve 16,5 saatlik devamsızlık(gelinmeyen gün)  için  toplam 18,5 saatlik kesinti vardır. Kesinti tutarı 18,5 Saat x 2,66 TL/Saat  =49,33 TL dir.

 

3 saatlik %50 katsayılı fazla mesai için  3 saat  x 1,5 x 2,66  TL/Saat  =12 TL ek gelir hesaplanmıştır.

 

9 saatlik %100 katsayılı fazla mesai için  9 saat  x 2 x 2,66  TL/Saat  =48 TL ek gelir hesaplanmıştır.

 

Pdks programı ek gelir, kesinti, avans değerleri göz önünde bulundurularak net maaş tutarını aşağıdaki gibi hesaplar:

 

600 TL (maaş) + 12 TL (FM1) + 48 TL (FM2) + 225 TL (toplam ek gelir) - 75 TL (avans) - 49,33 (eksik çalışma toplamı) - 20 TL (geç kalma kesintisi) = 740,67 TL net tutar

 

ucret-aylik-2

 

GÜNLÜK ÜCRETLENDİRME:

Günlük ücretlendirmede önce kişinin günlük ücreti hesaplanır. Bu değer aylık ücretin aylık gün sayısı 30'a bölünmesiyle bulunur. Eksik çalışma yoksa maaş tam olarak hesaplanır. Bu hesaplama yönteminde eksik çalışmanın hesaplanması farklıdır. Devamsız günler ve gün içindeki eksik saatler ayrı ayrı hesaplanır. Pdks programında eksik çalışma ve devamsız günler ayrı ayrı raporlanabilir. Devamsız başlığı eksik günü, EÇ eksik saati ifade eder. Toplam eksik çalışma ise ikisinin toplamıdır. Eksik gün kesintisi, günlük ücretle devamsızlığı çarparak hesaplanır. Burada dikkat edilmesi gereken eksik günlerin  saatlerinin dikkate alınmadığıdır. Eksik günlerin toplam sayısı çarpan olarak kullanılır. Günlük çizelgedeki çalışma saatinin  7,5 veya 9 saat olması hesaplamayı değiştirmez. Örneğin 5 saat çalışılan cumartesi günü içinde aynı kesinti yapılır. Gün içersindeki eksik saatler ise saat ücretiyle çarpılarak kesinti hesaplanır. Bunların toplamı eksik çalışma kesintisini oluşturur. Fazla mesai saat toplamı, katsayısı ve saat ücretiyle çarpılarak fazla mesai tutarı hesaplanır. Katsayıları farklı ise normal fazla mesai ve hafta sonu mesai tutarları ayrı ayrı hesaplanır. Fazla mesai katsayıları günlük çizelgede var katsayısı alanında tanımlanmıştır. Hesaplanan bu tutarlar ile ücret bilgisi ekranında o ay için girilmiş ek gelir ve kesintiler net ücretin hesaplanmasında kullanılır.

 

Günlük ücretlendirmede raporun alındığı tarih aralığında eksik çalışma yok ise ücret tam olarak hesaplanır. Bu yüzden tarih aralığı her zaman bir ay olarak alınmalıdır. Bu yöntem  ay içinde yer alan tatil günlerini eksik olarak hesaplamaz. Ay ortası işe giriş varsa giriş tarihinden önceki hafta tatil günlerine, işten çıkış varsa çıkış tarihinden sonraki tatil günlerine personel  çalışma çizelgesi girişinden normal çalışma çizelgesi girilmelidir. Böylece o tatil günleri ücret hesaplamasına dahil edilmemiş olur. Bu hesaplama yönteminde ayın 30 veya 31 gün olması fark etmez, aynı ücreti alır. Hesaplama yöntemi aylık ücretlendirmeyle aynıdır. Bu hesaplamada aylık ücretten eksik çalışmaların düşülmesi, fazla çalışmaların eklenmesi yani  toplamdan çıkarma ve ekleme yöntemi uygulanır. O ay eksiksiz çalışılmışsa tam ücret ödenir. Bu yöntemin aylık ücretlendirmeden farkı yukarda açıklandığı gibi devamsız günlerin kesintisinin hesaplanmasıdır. Hafta sonu hak edişini kontrol eden kaç gün eksik gelindiğinde hafta sonunu verme şeklindeki parametreye dikkat edilmelidir. Bu parametreye göre eksik günler var ise o hafta sonu hak edişe yansıtılmaz. Bu parametre çalışma şekli ayarlarından girilir.

 

Bir personelin günlük ücretlendirme yöntemine göre ücret hesaplaması aşağıdaki örnekte açıklanmıştır.

 

Örnek hesaplamanın yapılacağı personele ait ücret bilgileri şu şekildedir.

 

aylık ücret 600 TL

 

günlük çalışma süresi 9 saat

 

Mayıs ayında 100 TL'lik avans alınmış bunun 75 TL'si mayıs ayında kesilmiştir.

 

Ücret bilgileri ekranında görüldüğü gibi 75 TL yol + 150 TL ödül olmak üzere toplam 225 TL'lik ek gelir vardır.

 

20 TL'lik geç kalma kesintisi vardır. Tüm bu değerler aşağıdaki ücret bilgisi ekranında da görülmektedir.

ucret-gunluk-1

 

Bu personelin günlük ücreti : 600 : 30= 20TL/Gün dür. (Aylık maaş : aylık çalışma 30 gün)


Saat ücreti : 20 : 9 = 2,22 TL/Saat

 

2 saat EÇ (eksik çalışlan saat)   için  kesinti tutarı 2 Saat x 2,22 TL/Saat  =4,44 TL dir.

 

Devamsız 2 gün için kesinti tutarı 2 Gün x 20 TL/Gün =40 TL   Toplam kesinti =40TL+4,44 TL=44,44 TL

 

3 saatlik %50 katsayılı fazla mesai için  3 saat  x 1,5 x 2,22  TL/Saat  =10 TL ek gelir hesaplanmıştır.

 

9 saatlik %100 katsayılı fazla mesai için  9 saat  x 2 x 2,22  TL/ Saat =40 TL ek gelir hesaplanmıştır.

 

Pdks programı ek gelir, kesinti, avans değerleri göz önünde bulundurularak net maaş tutarını aşağıdaki gibi hesaplar.

 

600 TL (maaş) + 10 TL (FM1) + 40 TL (FM2) + 225 TL (toplam ek gelir) - 75 TL (avans) - 44,44 (eksik çalışma toplamı) - 20 TL (geç kalma kesintisi) = 735,56 TL net tutar

 

ucret-gunluk-2

 

SAATLİK ÜCRETLENDİRME:

Günlük ücretlendirmede önce kişinin toplam hakediş saati hesaplanır. Bu değer hak edilen hafta sonları ile normal çalışma saatlerinin  toplamıdır. Hafta sonu hak edişi şu şekilde hesaplanır;  hafta sonu saat süresi ile hak edilen hafta sonu günü çarpılır. Bu değerle normal çalışma saati toplanarak toplam hak ediş saati bulunur. Bu değerle  saat ücreti çarpılarak hak ediş ücreti elde edilir. Fazla mesai saat toplamı, katsayısı  ve saat ücretiyle  çarpılarak fazla mesai tutarı hesaplanır. Katsayıları farklı ise normal fazla mesai ve hafta sonu mesai tutarları ayrı ayrı hesaplanır. Fazla mesai katsayıları günlük çizelgede var katsayısı alanında tanımlanmıştır.Hesaplanan bu tutarlar ile ücret bilgisi ekranında o ay için girilmiş ek gelir ve kesintiler net ücretin hesaplanmasında kullanılır.

 

Bu hesaplama yönteminde ayın 30 veya 31 gün olması fark eder. Hesaplama yöntemi diğer iki yöntemden farklıdır. Çalışılan saat kadar ücretlendirme yapılır. Bu hesaplamada  toplamdan çıkarma yöntemi uygulanmaz. Bu yüzden eksik çalışmalar hesaplamada kullanılmaz. Çalışılan günlerden ücrete ulaşılır. Hafta sonu hak edişini kontrol eden kaç gün eksik gelindiğinde hafta sonunu verme şeklindeki parametreye dikkat edilmelidir. Bu parametreye göre eksik günler var ise o hafta sonu hak edişe yansıtılmaz.Bu parametre çalışma şekli ayarlarından girilir.

 

Bir personelin saatlik ücretlendirme yöntemine göre ücret hesaplaması aşağıdaki örnekte açıklanmıştır.

 

Örnek hesaplamanın yapılacağı personele ait ücret bilgileri şu şekildedir.

 

saat ücreti  2 TL/Saat

 

Hafta sonu süresi 7,5 saat

 

Mayıs ayında 100 TL'lik avans alınmış bunun 75 TL'si mayıs ayında kesilmiştir.

 

Ücret bilgileri ekranında görüldüğü gibi 80 TL yol + 35 TL bayram parası olmak üzere toplam 115 TL 'lik ek gelir vardır.

 

10 TL'lik geç kalma kesintisi vardır. Tüm bu değerler aşağıdaki ücret bilgisi ekranında da görülmektedir.

ucret-saatlik-1

 

Hak edilen 5 hafta sonu günü için 5x7,5 saat =37,5 saat hafta sonu saat


Normal çalışma saati + hafta sonu saati =186,5+37,5=224 saat

 

Hak ediş x saat ücreti 224 Saat x 2 TL/Saat = 448 TL

 

3 saatlik %50 katsayılı fazla mesai için  25 saat  x 1,5 x 2  TL/Saat  =75TL ek gelir hesaplanmıştır.

 

9 saatlik %100 katsayılı fazla mesai için  9 saat  x 2 x 2  TL/ Saat =36 TL ek gelir hesaplanmıştır.

 

Pdks programı ek gelir, kesinti, avans değerleri göz önünde bulundurularak net maaş tutarını aşağıdaki gibi hesaplar.

 

448 TL (hakediş) + 75 TL (FM1) + 36 TL (FM2) + 115 TL (toplam ek gelir) - 75 TL (avans) - 10 TL (geç kalma kesintisi) = 589 TL net tutar

 

 

ucret-saatlik-2

 

 

PERIO PDKS'yi tüm kamu PDKS uygulamalarında kullanabilirsiniz. İşgücü kaybını minimuma düşürmek için personelin kontrol ve takibinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlayan PERIO PDKS'yi hastaneler (devlet, özel), belediyeler, il özel idareleri, kaymakamlıklar, sağlık ocakları, il sağlık müdürlükleri, il eğitim müdürlükleri gibi kurumlarda başarılı bir şekilde sisteme entegre edebilir.

 

 

PDKS donanımlarımızı detaylı şekilde görmek için lütfen tıklayınız.

Pdks sistemi, sistem kurulumu, sistem fiyatı ve daha pek çok konuda detaylı bilgi almak için lütfen 0216 573 38 89 nolu telefonumuzu arayınız.

 

< Personel Devam Kontrol Sistemleri Ana Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Yüz Tanıma Sistemleri

 • Yüz Tarama.
 • Yüz Tanıma Özelliği Nedir
 • Biyometrik Tanıma Sistemleri Nedir?
 • Yüz Tanıma Kullanım Alanları
 • Yüz Tanıma PDKS
 • Yüz Tanıma Parmak İzi
 • Yüz Tanıma Öğrenci Takip
 • Yüz Tanıma Üye Takip
 • Yüz Tanıma Geçiş Sistemleri
 • Yüz Tanıma Programı
 • Yüz Tanıma Sisteminin Faydaları
 • Yüz Tanıma Biyometri Biometrics
 • Yüz Tanıma Güvenlik Sistemleri
 • Yüz Tanıma Kontrol Sistemleri
 • Yüz Tanıma Görüntü Tanıma
 • Yüz Tanımalı Personel Takip Sistemi
 • Yüz Tanıma Teknolojisi
 • Yüz Tanıma Sistemi Cihazları
 • Hanvon Faceid Yüz Tanıma
 • Yüz Tanıma Fonksiyonu
 • Yüz Tanıma Yazılımı
 • Yüz Tanıma Fiyat
 • Yüz Tanıma Haberler
 • Yemekhane Kontrol Sistemleri

 • Yemekhane Kontrol
 • Yemekhane Kontrol Programı
 • Yemekhane Kontrol Otomasyonu
 • Yemekhane Takip
 • Yemekhane Parmak İzli Geçiş
 • Yemekhane Kartı
 • Yemekhane Personel Takip
 • Yemekhane Yüz Tanıma
 • Yemekhane Kartlı Geçiş
 • Yemekhane Kontrol Cihazları
 • Yemekhane Otomasyonu
 • Yemekhane Geçiş Kontrol
 • Yemekhane Turnikeli Geçiş
 • Yemekhane Yazılımı
 • Yemekhane Öğün Takip
 • Yemekhane Turnikesi
 • Yemekhane Anadolu
 • Yemekhane Fiyat
 • Yemekhane Kontör
 • Yemekhane Kredilendirme
 • Yemekhane Jetonlu Geçiş
 • Yemekhane Ücretlendirme
 • Yemekhane Kart Okuyucu
 •  

  Personel Devam Kontrol Sistemleri

 • Parmak İzli PDKS
 • PDKS Nedir?
 • Personel Devam Kontrol Maaş Hesaplama
 • Personel Devam Kontrol Turnike
 • PDKS Yazılımı
 • Personel Devam Takip
 • Parmak İzli Personel Takip
 • Personel Devam Kontrol Geçiş Sistemi
 • Kartlı PDKS
 • PDKS Kullanım Alanları *
 • Personel Devam Kontrol Sistemi Cihazları
 • Personel Devam Kontrol Yüz Tanıma
 • Personel Devam Kontrol Personel Kartı *
 • Personel Giriş Çıkış Makinası
 • Personel Giriş Çıkış Sistemleri
 • Personel Devam Kontrol Programı
 • Personel Devam Kontrol Giriş Çıkış Kontrol
 • Personel Devam Kontrol Bekçi Saati
 • Personel Devam Kontrol Bekçi Tur
 • Puantaj Cetveli *
 • Puantaj Çizelgesi
 • Puantaj Nedir
 • Personel Devam Zaman Kontrol
 • Personel Devam Zaman Kontrol Sistemleri
 • Personel Takip *
 • Personel Devam Kontrol Sistemleri
 • Personel Devam Kontrol Yemekhane
 • Personel Devam Vardiya Çizelgesi
 • Personel Devam Devamsızlık Defteri
 • Personel Devam Kontrol Fiyat
 • PDKS İzmir
 • PDKS Bursa
 • PDKS Ankara
 • Bekçi Tur Kontrol Sistemleri

 • Bekçi Devriye Tur Kontrol Sistemleri
 • Akıllı Tom Kalemi
 • Bekçi Tur Programı
 • Bekçi Takip Sistemi
 • Bekçi Devriye Tur Kontrol Saatleri
 • Bekçi Tur Sistemi Fiyat
 • Parmak İzi Sistemleri

 • Parmak İzi Okuyucu
 • Parmak İzi Programı
 • Parmak İzi Sistemleri
 • Parmak İzi Tanıma
 • Parmak İzi Okuma
 • Parmak İzi PDKS
 • Parmak İzi Kilit
 • Parmak İzi Turnike
 • Parmak İzli Personel Kontrol
 • Parmak İzli Yemekhane Kontrol
 • Parmak İzi Cihazı
 • Parmak İzi Nedir
 • Parmak İzi Okuyucu Programı
 • Parmak İzi Geçiş Sistemleri
 • Parmak İzi Okuyucu Fiyat
 • Parmak İzi Sistemlerinin Avantajları
 • Parmak İzi Kapı
 • Turnike Sistemleri

 • Turnike Sistemleri
 • Turnike Kullanım Alanları
 • Turnike Çeşitleri
 • Turnike Geçiş
 • Bariyer Sistemleri
 • Geçiş Kontrol Sistemi
 • Kollu Turnike
 • Vip Turnike
 • Engelli Turnikesi
 • Boy Turnike
 • Kelebek Turnike
 • Swing Gate Turnike
 • Turnike Kartlı Geçiş
 • Cam Turnike
 • Jetonlu Turnike
 • Turnike Kapılar
 • Turnike Fiyat
 • Bariyer Sistemleri

 • Bariyer Sistemleri
 • Bariyer Sistemi
 • Otomatik Bariyer
 • Otopark Bariyer
 • Bariyer Kapı
 • Bariyer Fiyatları
 • Kollu Bariyer
 • Otopark Bariyer Sistemleri
 • Otomatik Bariyer Sistemleri
 • Bariyer Kumandası
 • Şerit Bariyer
 • Ayaklı Bariyer
 • Kartlı Geçiş Sistemleri

 • Kartlı Geçiş Sistemleri
 • Kartlı Geçiş Sistemi Nedir
 • Kartlı Geçiş Sistemi Kart Okuyucu
 • Hızlı Geçiş Sistemi (HGS)
 • Otopark Geçiş Kontrol Yönetimi Sistemi
 • Araç Takip Sistemi
 • Öğrenci Geçiş Kontrol Sistemi
 • Mifare Desfire EV1
 • NFC Yakın Alan İletişimi
 • Kartlı Geçiş Proximity Mifare Karşılaştırma
 • Kartlı Geçiş Sistemi Bariyer
 • Kartlı Geçiş Sistemi Access Kontrol
 • Kartlı Geçiş Sistemi Mifare
 • Kartlı Geçiş Sistemi Mifare Okuyucu
 • Kartlı Geçiş Sistemi Fiyatı
 • Kartlı Geçiş Avantajları Faydaları
 • Kartlı Geçiş Programı Yazılımı
 • Kartlı Geçiş Sistemi Proximity
 • Kartlı Geçiş Sistemi Kapı Yetkilendirme
 • Kartlı Geçiş Sistemi Cihazları
 • Kartlı Geçiş Sistemleri
 • Plastik Kart Basımı

 • Kart Tasarımı
 • Proximity Kart
 • Plastik Kart Yazıcı
 • Kartlı Geçiş
 • Kart Okuyucu
 • Kart Yazıcı
 • Proximity Kartı
 • Mifare Kartı
 • Akıllı Kart
 • Manyetik Kart
 • Kart Basım Sistemleri
 • Plastik Kart
 • Kart Basma Makinası
 • Proximity Kart Okuyucu
 • Proximity Kart Yazıcı
 • Kartuş
 • Şerit Ribbon
 • Kimlik Basma Makinası
 • Yaka Kartı
 • Personel Kartı
 • Ziyaretçi Kartı
 • Fatura Kartı
 • İndirim Kartı
 • Müşteri Kartı
 • Tanıtım Kartı
 • Öğrenci Kartı
 • Kimlik Kartı
 • Otel Kartı
 • Kart Örnekleri
 • Kart Aksesuarları
 • Kart Klips
 • Yaka Kartlıkları
 • Boyun Yaka Askı İpi
 • Yaka Kart Koruyucuları
 • Şeffaf Kart Koruma Poşeti
 • Yoyo
 • Kart Basım Fiyatı